Бизнес и финанси
Клубове на инвеститорите: ръководство за стартиращи фирми и бизнес ангели
013
В днешния бизнес свят, където конкуренцията е безкрайна, малките и средни предприятия се нуждаят от финансова подкрепа, за да развият своите идеи и да се разрастват.