Оптимизация за търсачки (SEO)
Оптимизация за търсачки (SEO) – основни стъпки
0144
Какво е SEO? Думата SEO произлиза от S – Search, E – Engine, O – Optimization. Преведено на български език това означава Оптимизиране