ВиК услуги
Водопроводчик. Качества и отговорности.
0113
В тази статия ще говорим  за длъжността и качествата на един водопроводчик, основни дейности , отговорсти, които включваха инсталиране, ремонт, подръжка