Тенденции при наемане на персонал през 2024

наемане на персонал през 2024 Други

Ситуацията на пазара на труда се изменя непрекъснато, паралелно с изискванията на работодателите и кандидатите за работа. Специалистите по човешки ресурси са свързващото звено между двете страни, отговарящо за изграждане на трайни и ефективни професионални връзки.

През 2024 се открояват нови тенденции на пазара на труда, свързани с наемането на кадри за компаниите. На преден план стои изграждането на ефективна стратегия за привличане на потенциални специалисти, които да се интегрират успешно в структурата на компанията.

Водещи тенденции при наемане на персонал през 2024

Фокус върху работната среда

През 2024 година се откроява ключова тенденция при наемането на персонал – предлагането на качествена работна места. Съвременните кандидати за работа изглеждат все по-заинтересовани от предоставените предимства на работното място като социални точки за достъп, удобна работна среда и естетика на интериора. За потенциалните специалисти е важно да работят в мотивираща атмосфера, която е приветлива, комфортна и функционална.

Професионална култура

Друга тенденция при наемането на кадри през 2024 е акцентът върху професионалната култура на компанията. Кандидатите за работа се интересуват все повече от политиката на управление на фирмата, както и от предоставените привилегии. За тях е важно да се спазват ясни норми и граници, гарантиращи техните права и предимства в компанията. Тази тенденция е важна за привличането на компетентни кадри, както и за изграждането на позитивен имидж за компанията.

Нужда от емоционална интелигентност

Тенденция при наемането на кадри през 2024 ще бъде търсенето на емоционална интелигентност у кадрите. Все повече компании търсят личностни качества у кандидатите, които да спомогнат за тяхната интеграция и взаимодействие в компанията. Емоционалната интелигентност се изразява във възможност за адекватна комуникация, вземане на рационални решения, толерантност между служителите и способност за бърза адаптация към промените.

Глобално наемане

Друга иновация в сферата на пазара на труда през 2024 е глобалното наемане. Все повече работодатели предприемат търсене на таланти извън родните граници. За целта те предлагат възможност за дистанционна работа и комуникация посредством дигиталните канали. Тази тенденция позволява на компаниите да разширят своите перспективи за развитие, привличайки кадри от всяка точка на света.

Дигитално наемане на кадри

Дигиталните инструменти се внедряват все по-дълбоко в работата на специалистите по човешки ресурси. През 2024 година се очертава преминаване към дигитален модел на наемане – създаване на виртуален контакт с потенциалните кадри. Процесът на наемане преминава през виртуални интервюта, онлайн въпросници и задания. Този модел на наемане на нови служители осигурява гъвкавост и удобство на потенциалните служители и на работодателите.

Непрекъснато обучение

Растяща тенденция при наемането на кадри през 2024 е и провеждането на непрекъснато обучение. Все повече компании избират да наемат кадри без опит, които да обучат след наемане. Това дава възможност на работодателите да въведат бъдещите специалисти пряко в механизма на работа, прилагайки техния установен практически модел.

По този начин наетите кадри могат да натрупат опит и знания в процеса на работа, като едновременно с това се интегрират в структурите на компанията. Тенденцията още се свързва с непрекъснато обучение – работодателите разработват професионални степени, които се достигат в процеса на непрекъснато обучение и развитие на служителите.

Роля и функции на HR експертите в подбора на кадри

Изследване на пазара и проучване на тенденциите

При динамично развиващ се пазар на труда, ролята на HR експертите е да извършват непрекъснато проучване и анализиране на ситуацията. Тяхната роля е да изследват настоящите тенденции, както и да се адаптират максимално бързо към тях. Те следва да усвояват нови знания и умения, с които успешно да привличат нови таланти към компаниите.

Селектиране и оценка на кандидатите

Друга важна роля на HR експертите при подбора и наемане на кадри е селектирането и оценката на кандидатите. Специалистите по човешки ресурси имат важната отговорност да изграждат профил на потенциалните кадри, за да отсяват техните качества и личностни характеристики. На база тази оценка, HR експертите подбират най-подходящите кандидати за заемане на съответните позиции.

Интегриране и задържане на служителите

Още една важна функция на HR експертите в процеса на наемане на служители е тяхното интегриране и задържане в структурата на компанията. Ролята на специалистите по човешки ресурси е да организират и проведат необходимото обучение на служителите, да ги внедрят в политиката на компанията и да ги запознаят с основните правила на работа.

Да обобщим казаното дотук:

През 2024 година се очертават все по-нови и предизвикателни тенденции при наемането на кадри за компаниите. На преден план са качеството на работната среда, правата на служителите и политиката на управление на компаниите.

Водещи тенденции при наемането на кадри са професионалната култура на компанията, обучението, дигиталното наемане, търсенето на емоционална интелигентност, фокусът върху работната среда.

За тази цел е важно да се гласува доверие на агенция за подбор на персонал с високи нива на експертиза, опит и познания в сферата на човешките ресурси.

 

Източник: Top Skills Recruitment – агенция за търсене на временна и постоянна заетост

Оцени тази статия
( No ratings yet )
Бележник
Коментари